Groen Coaching & Advies

Groen Coaching & Advies biedt als loopbaanadviseur en arbeidsdeskundige ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling, verzuim, re-integratie, loopbaanonderzoek en arbeidsdeskundig onderzoek. Voor werkgevers, werknemers en particulieren.

Groen Coaching & Advies

Hoe om te gaan met veranderingen in je leven is een rode draad in mijn loopbaan. Dit toen ik werkzaam was als (revalidatie-) fysiotherapeut (hoe te leven met een beperking?) en als arbeidsdeskundige bij het UWV / afd. Ziektewet/Arbo (hoe om te gaan met ziek zijn, baanverlies, enz.).
Lees verder ›

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt belangrijke ondersteuning wanneer er sprake is van ziekteverzuim. Het geeft snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke werknemer waarin een (of meerdere) vragen worden beantwoordt.
Lees verder ›

Loopbaanonderzoek

Een loopbaanonderzoek is een inventarisatie van jouw interesses, je persoonlijkheidskarakteristieken en werkstijlen. Daarbij worden de sterke en zwakke punten in kaart gebracht. Het programma bestaat doorgaans uit gesprekken, oefeningen en eventueel een persoonlijkheidstest.
Lees verder ›